MAGNOLIA MI? MAGNOLYA MI? MANOLYA MI?

Son dönemlerin trend tatlısı Magnolia, ilk olarak New York’taki Magnolia Bakery’de üretilen muzlu, kremalı ve pandispanyalı bir tatlı çeşidi iken, zaman içerisinde jenerik marka haline geldi ve üreticisinin ismi ile anılan bir tatlı oldu.

Magnolia, bir başka deyişle magnolya ya da manolya, ülkemizde söz konusu kremalı ve meyveli tatlının bizzat kendi ismi haline geldi. Bu sebepledir ki; magnolia kelimesinin yaygın kullanımı neticesinde özellikle puding ve muhallebi türü tatlılar için tek başına bir kişinin ya da kurumun tekeline bırakılabilecek bir ibare olmaktan çıktı.

Bu kadar tutulan ve popüler hale gelen magnolia tatlısı girişimciler tarafından da fark edilerek içinde bu kelimenin geçtiği birçok marka başvurusuna konu oldu ve kısa zamanda kullanımı yaygınlaştı. Şimdi ise pek çok pastanede, kafede, raflarda görmeye, duymaya alışık olduğumuz, kamuya mal olmuş, herkesçe bilinen bir tatlı oldu. Esasen ürünün adı haline gelen ve kimsenin tekeline bırakılamayacak bir kelime olan magnolia, içinde tatlıların da bulunduğu marka sınıfı için herkesten önce Türkiye’de bir firma tarafından tescil altına alınmıştı.

Tescil altına alınan bu kelime, ürünün adı
olan tanımlayıcı bir kelime olması, ayırt edicilik özelliğinin çok düşük olması nedeniyle sahibine tam anlamıyla bir koruma da sağlayamadı. Nitekim marka sahibi, kendisinden sonra başvurusu yapılan ve içinde magnolia, magnolya, manolya geçen marka başvurularına engel olamadı ve yaptığı itirazlar da TÜRKPATENT tarafından nihai olarak reddedildi.

Bu durum, Kurum kararlarına “Kurul, magnolia ibaresinin son zamanlarda bilinirliği giderek artan bir tatlı adı olarak kullanıldığını; ‘Magnolia Puding’ diye bilinen tatlının Türkiye’de çok yaygın kullanımı olduğunu tespit etti. Bu kapsamda ‘puding, muhallebi’ malları açısından başvuruda yer alan ‘Magnolia’ ibaresinin puding çeşidine atıf yaptığı, tüketicide marka olarak algılanmaktan ziyade ürün adı olarak algılanacağı kanaatine varılarak…” yanına aldığı ayırt edici unsurla birlikte farklı kişiler adına da tescil edilebileceği şeklinde yansıdı.

Söz konusu karar, marka seçiminde orijinal ve ayırt edici gücü yüksek olan ibarelerin, koruma anlamında sahibini güçlü kıldığının da açık bir göstergesi oldu.