PARİZİEN HİPSTER OLURSA

1978’de faaliyetlerine başlayan İstanbul Çorap; MÜJDE, PARİZİEN, MÜJDELUX ve VOG markalarını tüketicilerle buluşturan Türkiye’nin lider kadın çorabı üreticisidir. Firmanın yaptığı yatırım ve bu markaların korunmasına yönelik çabaları sınai mülkiyete verdiği önemi kanıtlamaktadır.

İstanbul Çorap tarafından PARİZİEN markasına benzer görülen THE PARİSİAN HİPSTER markasının ilanına itiraz edilmiştir. Bu itiraz, Türk Patent Kurumunca markaların benzer olması ve aynı türden mal ve hizmetleri kapsaması nedeniyle kabul edilmiş ve başvurunun reddine karar verilmiştir.

Başvuru sahibi reddedilen bu ilk başvurusu ile aslında yeni olmayan ama son zamanlarda sosyal medyanın da etkisi ile popüler bir moda akımı haline gelerek sıkça karşılaştığımız HİPSTER ibaresini markasında kullanmak istemiştir. Dünya çapında bilinen ve yaygın bir kullanımı olan HİPSTER ibaresi İSTANBUL ÇORAP’a ait tanınmış PARİZİEN markası ile birleştirilerek bir marka yaratılmıştır. Böylelikle başvuru sahibi kendisini bu popüler akımın bir parçası olarak görüp, PARİZİEN markasının tanınmışlığını da kullanarak piyasada yer edinme çabasında olduğunu ortaya koymuştur.

THE PARİSİAN HİPSTER markasından vazgeçmeyen başvuru sahibi, bu kez güya markayı farklılaştırarak başına diğer kelimelerin baş harfleri olan TPH harflerini ve “şekil” unsurunu eklemiş, TPH THE PARİSİAN HİPSTER isimli ikinci marka başvurusunu yapmıştır.

PARİZİEN markası, sektörün en bilinen markalarındandır. Bu nedenle tüketiciler, İSTANBUL ÇORAP’a ait HİPSTER çoraplarının PARİSİEN markasıyla satıldığını düşünecek ve aldıkları üründe alışkın oldukları kaliteyi arayacaklardır.

İşte bu sebeplerle İSTANBUL ÇORAP tarafından bu markanın da ilanına itiraz edilmiştir.

Tüm bu gerekçeler doğrultusunda, Türk Patent tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede itiraz haklı bulunmuş, tescilli PARİZİEN ve itiraza konu TPH THE PARİSİAN HİPSTER markalarının karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilerek, markanın reddine karar verilmiştir.