PATENT FUARI

Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi Platformları (ÜSIMP Ulusal Patent Fuarı) bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Hamit SERBEST ile ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

 

“Üniversitelerin Patentleri Sanayi ile Buluşuyor” sloganı ile yola çıkan ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nın hikâyesi nasıl başladı?
2012 yılı sonunda TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) destek programı çağrısını yapmasıyla birlikte “teknoloji transferi” dünyasıyla tanışmış olduk. ÜSİMP olarak da 2015 yılından itibaren Ulusal Patent Fuarı düzenlemeye başladık. Bu fuarda, üniversitelerdeki TTO’lar tarafından patent başvurusu yapılan veya tescillenen buluşları sanayimizle buluşturuyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinden üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarına aktif olarak destek veren ve bu iş birliğini daha profesyonel seviyede yürütülmesini hedefleyen ÜSİMP, bu yıl 6-7 Kasım tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde katılımcılarını ağırlayacak.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nın misyonu nedir?
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nın misyonu, ülkemiz sanayisinin katma değeri yüksek ileri teknoloji üretmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Sanayimizin teknolojik yenilik desteğine ihtiyacı var. Başka türlü ayakta kalması, varlığını sürdürülebilir kılması mümkün değil. Üreterek ayakta kalmaya, büyümeye çalışan sanayi kuruluşlarımız yabancı şirketlerle hem kendi ülkelerinde hem de küresel pazarlarda, ne yazık ki, ancak fiyat bazlı rekabet edebiliyorlar. Teknoloji tabanlı rekabet gücüne sahip olmadıkları için teknoloji seviyesi düşük, katma değeri düşük ürünlerle pazarlarda tutunmaya çalışıyorlar. İşte ülkemiz yenilik ve girişimcilik ekosisteminin ulusal sanayimize eklemlenmesi gereken nokta da burası olmalıdır. ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı, sanayicimizi yeniliklerle ilgilenmeye, ülke kaynaklarıyla çıkarılan buluşlardan yararlanmaya alıştırmada ve böylece teknoloji tabanlı rekabet gücü kazanmalarına hizmet edecektir.

Ülkemiz için bunun uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu bilmemiz ve bugünden yarına mucize beklemememiz gerekir. Bu gelişim ancak bilginin ekonomik değere dönüştüğü ortamlarda kolayca hayata geçer ve varlığını sürdürür. Sonuçta, bu süreçlere yatırım yapan kişiler/kurumlar ne kadar kazançlı olduklarına bakar; ayrıca, diğer yatırım araçlarının da olası kazançlarıyla kıyaslar.

Bu sistemde ekonominin kuralları işlemelidir ve sosyal sorumluluk anlayışıyla yaklaşımın sisteme zarar vereceği de unutulmamalıdır. Ülkemizde, “bilgi/teknoloji”nin ekonomik değer yaratabildiğini henüz söylemek zor. Ama bunu bir kader olarak kabul edip bir kenarda bekleyerek ülkemizde de “bilgi/teknoloji”ye yatırım yapılacağı günleri hayal etme lüksümüz yoktur.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nı sektördeki diğer etkinliklerden farklı kılan şey ne?
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nı sektördeki diğer etkinliklerden farklı kılan en önemli yönü ticari bir amacı olmamasıdır. Bu nedenle, katılım ücretleri çok mütevazı tutulmuştur. Ayrıca, bireysel katılım kabul edilmemekte sadece üniversitelerdeki çalışmalardan çıkan buluşların ilgili TTO’lar tarafından sergilenmesi kabul edilmektedir.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı katılımcı portföyünü tanımlar mısınız?
Yeni teknoloji arayışındaki firmalar, girişimciler, yerli teknoloji arayan yatırımcılar, teknoloji transfer ofisi yöneticileri ve uzmanları, kuluçka merkezi yöneticileri ve uzmanları, üniversite araştırmacıları ve öğrencileri, teknopark yöneticileri ve uzmanları, AR-GE yöneticileri ve uzmanları, üniversitelerin yöneticileri, patent vekilleri ve uzmanları ile tabii ki yeni teknolojiler peşinde koşan herkes…

Sizce en değerli fikir?
Her buluşçu kendi fikrinin en değerli olduğunu düşünür, tıpkı kendi çocuğu gibidir. Ancak, bir fikrin değeri topluma kattığı değerle kıyaslanmalıdır. Eğer toplum gerçekten çok bu değerin çok önemli olduğunu düşünüyorsa beraberinde maddi katkıyı da yapacaktır.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’na neden katılmalı? Katılımcılar ne kazanıyor?
Üniversitelerde üretilen teknolojilere dayanarak, patent başvurusu yapılmış veya tescil alınmış patentler sergilenecek ve potansiyel yerli/yabancı girişimcilere ve sanayicilere tanıtılacaktır. Araştırmacıları patentin önemine ve patent başvurusuna teşvik ederken, sanayicilere de yeni yatırım olanakları sunması amaçlanıyor. Ayrıca, İkili Görüşmeler – B2B ile araştırmacılar ve TTO’lar ile sanayicilerin, uzmanların bir araya gelmesine ve olası iş birliklerini görüşmelerine imkan sağlanıyor.

2017 ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nda bir yenilik olacak mı?
2017 ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’ndaki en önemli yenilik TTO’ların yanı sıra sanayi AR-GE merkezlerinin de yaptıkları çalışmalarla ürettikleri teknolojilere dayanarak, patent başvurusu yapılmış veya tescil alınmış patentlerin sergilemelerine imkan verilmesidir. AR-GE merkezleri yöneticileri ve uzmanlarının çoğunlukta olduğu görülerek bu yılın teması “Üniversitelerin Patentleri AR-GE Merkezleri ile Buluşuyor” olarak belirlenmiştir.

PROF. DR. A. HAMİT SERBEST’E SORDUK
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı Türkiye’deki ticari kaygı gütmeden TTO’ lar aracılığıyla belirlenen üniversite buluşları ile sanayicileri kurumsal anlamda bir araya getirmeye çalışan tek etkinliktir.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’na sanayi kuruluşlarımızdan AR-GE ve yenilikçilik kültürünü özümsemiş olanlar kesin katılmalıdır.

 

 

 

Share