TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI BULUŞ FUARI

ISIF’17 Organizasyon Komitesi Başkanı Koray Şahin ve ISIF’17 İdari Direktörü Olgaç ÖZÇOBANOĞLU ile ISIF’i konuştuk.

İstanbul Buluş Fuarı yolculuğu nasıl başladı? ISIF’in misyonu nedir?
Daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerden dolayı, Türk Patent Enstitüsü (TPE)‘nün gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı birçok etkinliğini gözlemleme şansımız oldu. Bu süreç içerisinde Türkiye’de ciddi anlamda uluslararası bir buluş fuarının olmaması dikkatimizi çekti. Taslak projeyi hazırlayıp TPE’ye sunduk ve TPE’nin onay vermesinin ardından çalışmalarımıza başladık. Uluslararası bir etkinliği oluşturabilmek için uluslararası bağlantılara ve bir çatı kuruluşa da ihtiyacınız bulunmakta. Biz de uluslararası bazda buluşçular desteklenmesi amacıyla 1968 yılında kurulmuş ve merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu yani IFIA ile iletişime geçip böyle bir etkinlik planımız olduğunu ve TPE’nin ev sahipliği yapacağını, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da destekleneceğini anlattık. Görüşmeler sonucunda IFIA uluslararası partnerimiz olmayı kabul etti. Bu iş birliği çerçevesinde Anadolu Buluşlar ve Buluşçular Derneği (ABDER) IFIA’ya tam üye oldu ve Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi haline geldi. Böylece ISIF yolculuğu başladı.

ISIF logosunun hikayesi nedir?
Bu seneki temamız Hezarfen. ISIF logomuz sabit, ancak her sene bir tema belirliyoruz. Geçen sene Boğaziçi Köprüsü’ydü, bu sene Galata Kulesi ve Hezarfen. Yurt dışı bu sistemle ilgili obje olarak en çok Hezarfen Ahmed Çelebi’yi tanıyor, biz de o sebeple Hezarfen’i kullanmak istedik.

Dünyadaki buluş fuarları arasında ISIF’i nasıl değerlendiriyorsunuz?
ISIF geçen sene ilk kez düzenlendi ve ilk senesinde dünyada yapılan fuarlar arasında ilk 5’e girmeyi başardı. Buna etken olarak yabancı ülkelerin katılımı (toplamda 24 ülke), buluşun sayısı, kalitesi, sanayici ve yatırımcının ilgisi, B2B görüşmelerin sonuçları gösterilebilir. ISIF’17’nin ISIF’16’ya kıyasla daha iyi olacağını umut ediyoruz. ISIF sadece bir fuar etkinliği değil; içerisindeki B2B görüşmeler, workshoplar, paneller ve çalıştaylar ile ekosistemin bilgi paylaşım merkezidir.

ISIF patentlerin ticarileşmesinde ne gibi bir önem arz ediyor, böyle bir hedefi var mı?
SIF’in en önemli hedefi sürdürülebilir olmak ve üretilen bilginin katma değere dönüştürülmesi için aracı olmaktır. ISIF’16’da %1,60’lık ticarileştirme oranı yakaladık. Anlaşması tamamlanmamış olanlar var, onları dışarıda tutuyoruz.

ISIF’ın en önemli misyonu; buluşların ticarileşmesine ve lisanslanmasına fayda sağlamaktır.

ISIF katılımcı portföyünü tanımlar mısınız?
Çıkış noktamız bireysel buluşçular. Sonrasında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Sanayi Odaları, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezleri, Kuluçka Merkezleri, Patent Vekilleri ve Yatırım Ağları Katılımcı Portföyü olarak tanımlanabilir.

ISIF toplamda kaç buluşa ev sahipliği yapacak?
Aslında sayıya çok takılmamak lazım. Esas olan, yurt içi ve yurt dışından gelen buluşun kaliteli olmasıdır. Bizim amacımız kaliteli buluşlara ev sahipliği yapmaktır. ISIF’e ne kadar buluş gelmiş bu akılda kalmaz, ancak ISIF’teki buluşlar kaliteliydi denildiğinde işte bu unutulmuyor. Bu sene geçen seneye kıyasla daha kaliteli ve daha çok buluş geleceğini öngörüyoruz.

Hangi buluşlar kalitelidir?
Öncelikle her buluşun kendi içerisinde çok ciddi bir emek içerdiğinin bilinci içerisindeyiz. Kalite konusu ise hem teknik hem de tartışmaya çok açık bir konu. Ekosistemde yer alan çok değerli profesyoneller bile tartışıp net bir karara varamamışken bu konuda bizim yorum yapmamız uygun değil diye düşünüyorum. Her buluşun kalitesi kendi içinde değerlendirilmelidir. Bizim hedefimiz en üst seviyede teknolojileri ISIF’17’ye kazandırabilmek. Bu bir süreç, zamanla gerçekleşeceğine inanıyoruz ve hedefliyoruz. Bu ve bunun gibi tüm soruların cevapları ISIF’17 içerisinde düzenlenecek workshop ve panellerde uzmanlar tarafından verilmeye çalışılacaktır.

ISIF’e neden katılmalı? Katılımcılara ne sağlıyor?
En basit haliyle, buluş sahiplerinin teknolojilerini yurt içi ve yurt dışından gelen yatırımcı ve çeşitli sektörlerden ziyaretçilere sergilemesi ve iletişim ağını genişletmesi olarak belirtebiliriz. Diğer avantajlar ise B2B, workshop ve paneller. Türk Patent Enstitüsü, LES Türkiye, WIPO, EPO ve diğer paydaşlarımız tarafından verilecek olan çalıştaylara ücretsiz katılma ve bu bilgi akışından yararlanma imkanını katılım sebepleri arasında sayabiliriz.

Anadolu Buluşlar ve Buluşçular Derneği (ABDER)’nin ISIF’teki rolü nedir?
ABDER, IFIA’nın yönetim kurulu üyesidir. IFIA’nın çatısı altında dünyada düzenlenen diğer buluş fuarlarına ülkemizden teknolojiler ile katılım sağlamakta ve IFIA fuar standartlarına uygun olarak ISIF sürecini geliştirmekte ve yönetmektedir.

ABDER, buluşçulara hangi olanakları sağlıyor?
Ortak çalıştığı 100’den fazla ülkede iletişim ağlarını geliştirme ve teknolojilerini sergileme imkânı sunmaktadır.

Henüz bir buluşa sahip olmayan ancak bu konularla ilgilenen her birey bu derneğe üye olabilir mi?
Tabii ki olabilir. Derneğin önceliği şu anda sektörün profesyonellerine derneğin gücünü ve ekosisteme katkılarını kanıtlamak. Zamanla bu konu ile ilgilenen bireylere eğitim verilmesi ve ekosistemin aktörleri ile birlikte bu eğitimlerin yaygınlaştırılması söz konusu olacaktır.

ISIF Türkiye’deki gerçek anlamda ilk ve tek uluslararası buluş fuarı’ dır.

ISIF’e ekosistemin tüm aktörleri kesin katılmalı.

Share