ÜNLÜ MARKA ÇIKMAZI


Bilenler bilir Gaziantep’in en eski lezzet mekânı olan İMAM ÇAĞDAŞ’ta 1887 yılından günümüze kadar baklavanın ve kebabın en iyisi üretilmekte ve “Gaziantep’te nerede yemek yiyelim?” diye soranlara verilen ilk cevap İMAM ÇAĞDAŞ olmaktadır. Asırlık aile şirketi mirası bugün Burhan Çağdaş tarafından yaşatılmaktadır.

İMAM ÇAĞDAŞ markasının tercih edilir olması ve tüketiciler nezdinde kalite ve güven sembolü haline gelmesinde büyük katkısı olan Burhan Çağdaş, aynı zamanda Gaziantepli ünlü bir iş adamıdır. Hal böyleyken üçüncü bir kişi tarafından, “baklava ve kebap” ürünlerinin de içinde yer aldığı sınıfta BURHAN ÇAĞDAŞ isminin marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldığı tespit edilmiş ve bu başvuruya benzerlik, kötü niyet ve isim hakkının ihlal edilmesi iddiaları ile itiraz edilmiştir.

Yapılan araştırma sonucunda, başvuru sahibinin BURHAN ÇAĞDAŞ ile herhangi bir bağlantısı olmadığı, Gaziantep’te ikamet ettiği ve sadece BURHAN ÇAĞDAŞ’ın ismini değil; SAKIP SABANCI, MURAT ÜLKER, NAZİF ZORLU, SABRİ ÜLKER gibi birçok ünlü iş adamının ismini de marka olarak tescil ettirmek için başvurular yaptığı tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak TÜRKPATENT uygulamasında, bir marka başvurusunda herhangi bir kişinin ismi-soy ismi münhasıran veya esas unsur olarak yer alıyorsa ve başvuru sahibinin bu ismi-soy ismi kullanmasında haklı bir gerekçesi (eskiye dayalı kullanım, başvuru sahibinin adı soyadı, sessiz kalma vb.) bulunmuyorsa, söz konusu isimsoy isim sahibinin itirazı üzerine marka başvurusunun reddedileceği tespitlerine yer verilmektedir. Bu doğrultuda başvuru sahibinin, BURHAN ÇAĞDAŞ ile aynı şehirde ikamet edip, onu bilmemesine imkân bulunmadığı halde yine de onun ismini aynen alarak, hem de aynı sektör için tescillemeye çalışması bir tesadüf olarak görülmemiş, özellikle ünlü iş adamlarının isimlerini tescil ettirmeye çalıştığı gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda, bu eylemleri kötü niyet çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen kararda; Burhan Çağdaş tarafından yapılan itiraz haklı bulunarak kabul edilmiş ve isim hakkının ihlali gerekçesi ile başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu iddiası kanıtlandığından itiraz edilen başvurunun tamamen reddine karar verilmiştir.