AB TASARIMLARININ KORUNMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Iraz Yayla – Grup Ofis Marka/Patent

Avrupa Komisyonu, AB’de tasarımların korunmasına yönelik direktif ve regülasyonlarda değişikliğe gidiyor. Bu değişiklik ile gelen düzenlemelerin, Avrupa Birliği kapsamındaki tasarım tescil prosedürünü kolaylaştırması amaçlanıyor. Yeni düzenlemeler, tescil başvurularında hem tasarımların daha detaylı şekilde tarif ve ifade edilebilmesini hem de birden fazla tasarım için tek başvuru yapma imkânını sunuyor.

Yeni düzenlemeleri içeren başlıklar şu şekildedir:

  • Korumanın kapsamını artırmak için mevcut hükümleri modernize etmek
  • AB’de tasarımların tescil sürecini basitleştirmek ve kolaylaştırmak
  • Harç bedellerini optimize etmek
  • Tescil prosedürlerini harmonize ederek topluluk tasarım prosedürleri ile ulusal tasarım prosedürlerinin uyumunu sağlamak
  • Bileşik ürünlerin onarım amaçları için AB kapsamında “onarım maddesi” ile orijinal tasarımların çoğaltılmasına izin vermek

Tasarım korumasının dijital çağa ayak uydurması

Tasarım tescili için yapılan başvurularda, tescile konu olan tasarımın tarif edilmesi, yeniliğinin gösterilebilmesi ve özgün yönlerinin tanımlanabilmesi için çeşitli görseller ve teknik çizimler kullanılmaktaydı. Fakat bu görsellerin kullanımına rağmen bazı tasarımlar açık şekilde ifade edilememekte ve koruma kapsamında aksaklıklara yol açmaktaydı. Yapılan yeni düzenlemeler sonucunda artık Avrupa Birliği Ofisi nezdinde tasarım tescil başvurusu dosyalarken tasarım amacını belirten örnek videolar da dosyalanabilecek. Böylelikle çeşitli görsellerle tam olarak ifade edilemeyen ve kapsamlı koruma sağlanamayan ya da amacı belirtilemeyen tasarımlar, videolarla detaylı olarak ifade edilecek.

Daha çok başvuru için düşük harçlar

Yeni gelen düzenlemeler öncesinde farklı Locarno sınıflarına ait tasarımlar, tek bir başvuruda dosyalanamıyordu. Birden fazla tasarım başvurusu yapılması da tescil sürecinin maliyetini artırıyor ve kişilerin daha fazla harç ödemesine neden oluyordu. Gelen değişikliklerden biri de bu süreçte kolaylık sağlanması üzerine oldu. Düzenlemeler, farklı Locarno sınıflarına ait birden fazla tasarımı tek bir başvuruda birleştirmeye olanak sağlayarak harç bedellerini düşürecek. Böylelikle sistem, tasarım başvurularını özellikle bireysel tasarımcılar ve KOBİ’ler için daha erişilebilir ve karşılanabilir hale getirecek.

Prosedürlerin uyumlu hale getirilmesi

Gelen değişiklikler ile çeşitli işlemlerde işletmelere eşit şartlar yaratılması da amaçlanmakta. Bu nedenle tasarım tescili ve tescilli tasarımların hükümsüz kılınması işlemlerindeki adımların azaltılması ve kuralların basitleştirilmesi planlanmakta. Özetlemek gerekirse AB düzeyinde ve ulusal tasarım koruma kurallarında daha fazla ‘’tamamlayıcılık’’ sağlanması amaçlamakta.

Bileşik ürünlerin onarımı ve orijinal tasarımların yeniden üretilmesi

Tasarım Kanunlarına, yapılan tüm değişikliklere ek olarak Avrupa Birliği kapsamında bir “onarım maddesi” de getirilmiştir. Onarım maddesi ile “eşleşmesi gereken (must fit) gövde parçalarının yeniden oluşturulması ve orijinal görünümlerin geri getirilmesi’’ amaçlanmakta. Bu madde özellikle otomobil tamiri sektöründe önemli bir yere sahip. Bu madde, yedek parça pazarında rekabetin artmasına da yardımcı olacaktır.

AB nezdinde tasarımların korunması yönündeki bu düzenlemeler ile mevcut işleyişteki bazı adımların rahatlatılması amaçlanmakta. Birleştirilen ve değiştirilen bazı işlemler sayesinde düşecek olan harç bedelleri ve tescil maliyeti, tescil başvurularının çok daha kolay yapılabilmesi gibi etkenlerin ise tescil başvuru oranlarını ve tescilli tasarım sayısını yükseltmesi beklenmekte. Bahsi geçen hedeflerle ortaya çıkan bu düzenlemelerin, Avrupa Birliği nezdindeki fikri üretimi çeşitlendireceğini ifade etmek de mümkün.

Iraz Yayla
Grup Ofis Marka Patent
Uluslararası Marka Tasarım Uzmanı

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir