ARAŞTIRMANIN ALTIN ANAHTARI: PATENT VERİ TABANI

Dünyada var olan teknik bilgilerin %80’i patent dokümanlarındadır.

Teknik bir problemin teknik çözümü olarak tanımlanan buluşların açıklandığı patent dokümanları, literatür taramasında başvurulacak en güvenilir kaynaklardan biridir. Patentler salt teknik bilgiye ve teknik yorumlara dayanır ve 3. kişilerin de okuduğunda uygulayabileceği açıklıkta yazılır. Ayrıca patent başvurularında yenilik, buluş basamağı gibi kriterlerin bulunması gerektiğinden bu dokümanlar, güncelliğini her daim korumaktadır. Aranılan yönlendirici bilgilerin çoğu, teknolojinin gitmekte olduğu yön, yatırım yapmaya değer araştırma konuları ve çok daha fazlası patent veri tabanlarında gizlidir.

Günümüzde ücretsiz ve ücretli birçok patent veri tabanı bulunmaktadır. Ücretsiz veri tabanlarına örnek olarak Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) patent araştırma veri tabanı, Avrupa Patent Ofisinin (EPO) patent araştırma veri tabanı (Espacenet), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) patent araştırma veri tabanı (Patentscope), ABD Patent ve Marka Ofisinin (USPTO) patent araştırma veri tabanı (PatFT) ve Google arama motorunun patent araştırma veri tabanı (Google Patents) verilebilir. Bu ücretsiz veri tabanlarında genel olarak sadece buluş başlığı ve özet kısımlarında anahtar kelimelerle araştırma yapılması mümkünken Derwent Innovation gibi ücretli patent veri tabanları daha gelişmiş bir arama yapmanıza imkân tanımaktadır. Fakat ücretsiz veri tabanlarında yayımlanan patent başvurularının en fazla %40-60’ına erişim sağlanabilmekte ve tamamına ulaşılmaması sebebi ile ücretsiz veri tabanlarında yapılan araştırmalar yetersiz kalabilmektedir.

Doğru anahtar kelime-IPC kodu kombinasyonu araştırmanıza ışık tutar

Patent veri tabanı araştırmasından verimli sonuçlar almak için doğru sorular bulunmalı ve ilgili teknikteki anahtar kelimeler doğru belirlenmelidir. Anahtar kelime belirleme aşamasında çok yönlü düşünerek bir teknik terimin farklı birçok kelime ile ifade edileceği de hesaba katılmalıdır. Zira patent terminolojisi oldukça geniş olup teknik terim/ifade, birçok farklı kelimeye karşılık gelebilir. Patent başvurularının çoğunu, Uzak Doğu başvuruları oluşturduğunu da düşünürsek terminolojiden ve dilden bağımsız bir araştırma ve dokümantasyon yapılabilmesini sağlamak zordur. Bunun için uluslararası patent sınıflandırma (IPC) sistemi bulunmaktadır. IPC ile hiyerarşik bir düzende ilgili teknolojiler sınıflandırılmakta ve her bir konu kodlarla ifade edilmektedir. IPC kodları resmi ofis araştırma uzmanları tarafından verilmektedir. Bu sebeple IPC kodunun dahil edildiği araştırma en az hata payına sahip olacak ve doğru anahtar kelime-IPC kodu kombinasyonunun kullanımı, sizi araştırmanızda doğru noktaya taşıyacaktır. Araştırmanızda kullanmak istediğiniz IPC kodunu, WIPO’nun IPCCAT adlı araştırma veri tabanından anahtar kelimelerle aratarak belirleyebilirsiniz.

Ücretsiz patent veri tabanlarında nasıl araştırma yapabilirim?

Araştırma konusuna dair anahtar kelimeler ve IPC kodları belirlendikten sonra patent veri tabanlarında uygun kombinasyonlarla araştırma tamamlanabilir. TÜRPATENT ve USPTO patent veri tabanlarında teknik bilgiler için anahtar kelimelerle sadece buluş başlığı ve buluşun özeti kısımlarında araştırma yapılabilmekte, bu araştırmalara IPC kodları da dahil edilebilmektedir. TÜRPATENT veri tabanında sadece Türkiye’de yapılan ulusal patent başvuruları, uluslararası patent başvurularının Türkiye ulusal faz giriş başvuruları ve Avrupa patenti validasyon başvuruları yer alırken USPTO veri tabanında da ABD’de yapılan ulusal patent başvuruları, uluslararası patent başvurularının ABD ulusal faz giriş başvuruları bulunmaktadır. EPO patent veri tabanı olan ESPACENET’te ise Avrupa patent başvurularının yanı sıra neredeyse tüm ülkelerin ve patent sistemlerinin başvuruları bulunmaktadır. ESPACENET’te, sadece buluş başlığı ve buluş özetiyle sınırlı kalmaksızın buluşa ilişkin bilgilerin açıklandığı teknik metnin (tarifname takımı) tümünde anahtar kelimelerle araştırma yapılabilmekte, bu araştırma sonuçlarına başvuru ülkesi, tarih, bilginin bulunduğu bölümle kısıtlayarak birçok filtre uygulanabilmektedir. Burada da IPC kodlarıyla kombinasyon yapmak mümkündür. Son olarak Google Patents veri tabanında, anahtar kelimeler ve IPC kodlarıyla tarifname takımının tümünde araştırma yapılabilmekte ve araştırma istenen unsurlarla (tarih, başvuru ofisi, başvuru sahibi vb.) kısıtlanabilmektedir. Tüm bu ücretsiz veri tabanlarında teknik bilgilerin yanı sıra; başvuru sahibi, buluş sahibi, başvuru numarası gibi patent bibliyografik bilgiler de bulunmaktadır.

Patentlerin dünyadaki teknik bilgilerin %80’ini oluşturduğu gerçeği göz önüne alındığında bir araştırmaya başlarken patent veri tabanlarının da incelenmesi, araştırmanın niteliğini artıracaktır. Bunun için ücretsiz veri tabanlarında patent taraması yapabilir ya da işin uzmanı patent vekillerinden yardım alarak doğru ve verimli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Share