Uzman Görüş

“HASHTAG”LERİN MARKA OLARAK TESCİLLENMESİ

Dijital çağın vazgeçilmez sosyalleşme alanı sosyal medyada kullanılan hashtag’ler yani etiketler, markaların sosyal medya ekiplerinde ‘’tescillenmeli tescillenmemeli’’…

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ REKABETE ETKİSİ

Yapılan araştırmalar, verimlilik odaklı artışların çoğunun inovasyon kaynaklı olduğunu göstermektedir. İnovasyona yapılan yatırımlar ise fikri mülkiyet hakları…

MARKANIZI GÜMRÜKLERDE KORUYOR MUSUNUZ?

Günümüz şartlarında taklit ürünlerle mücadelede, fikri ve sınai hakların TÜRKPATENT ve mahkemeler nezdinde yürütülen işlemlerle korunması ne…

BİRDEN FAZLA ALANDA HAK SAHİPLİĞİ: KÜMÜLATİF KORUMA

Etrafımızda bulunan neredeyse her nesne ya da üründe bir mülkiyet hakkı bulabiliriz. Ürünün işlevine, teknik bir özelliği…

ALAN ADLARININ YENİ SAHİBİ: TRABİS

Türkiye’ye özgü olan “.tr” uzantılı internet alan adının başvuru ve yönetim…

ARAŞTIRMANIN ALTIN ANAHTARI: PATENT VERİ TABANI

Dünyada var olan teknik bilgilerin %80’i patent dokümanlarındadır. Teknik bir problemin…

GÜNÜMÜZDE BİLGİNİN KAYNAĞI

Patentler, şirketlerin…

PATENT TERCÜMESİNİN ÖNEMİ

Günümüz…

BİR MARKA OLARAK “ANADOLU’’

Marka, önceleri sadece mal ve hizmetlerin pazarlanması için gerekli bir kavram olarak kabul ediliyordu. Akılda kalıcı bir işaret, sevimli…

Ünlü İsimlerin Tescil Hakkı Kimde?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre kişi adları, marka olarak tescil edilebilir. Özellikle ünlü kişi adları, üçüncü kişiler tarafından…