DÜNYANIN İLKLERİ-49

ASANSÖR - MÖ 3. yy.

Asansörün icadı aslında çok tanıdık bir isim tarafından yapıldı. Yunan bilim insanı Arşimet, vince benzeyen ve yükleri kaldırmayı sağlayan bir sistem geliştirdi ve böylece asansörün mucidi oldu. İlk modern asansör ise 1743 yılında Versailles Sarayı’nda Kral 15. Louis’in dairesine inşa edildi.

PENİSİLİN – 1928

Londra’da bir hastanede çalışmalarını sürdüren Prof. Alexander Fleming bir rastlantı sonucu penisilini buldu. Ancak bu maddenin etkisi kalıcı olmamış, mikrop öldürücü özellik birkaç günde ortadan kaybolmuştu. 1940 yılına gelindiğinde Oxford Üniversitesinde çalışan Howard Florey ve Ernst Chain penisilinin mikrop öldürücü özelliğinin kalıcı olmasını başararak Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi oldu.

ÇİZGİ FİLM – 1906

Dünyadaki ilk çizgi film, Amerika’da 1906 yılında James Stuart Blackton tarafından yapılan Humorous Phases of Funny Faces isimli çizgi filmdir. O dönemlerde, çizgi filmler stop-motion tekniği ile yapıldı; bu teknik de ilk kez 1899 yılında Arthur Melbourne Cooper tarafından hazırlanan Matches An Appeal isimli eserde kullanıldı.

TÜKENMEZ KALEM – 1938

Bugün kullanılan hâliyle tükenmez kalem, 1938 yılında hükümetin finanse ettiği bir dergide çalışan gazeteci ve heykeltıraş László Bíró tarafından kuruyan mürekkeplerle daha kolay çalışılabileceği düşüncesi ile icat edildi. Mürekkep damlatmayan ilk tükenmez kalemin patenti ise 10 Haziran 1943 yılında yine László Bíró tarafından alındı.